Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Lillede Villa OÜ, registrikood 10937794 (edaspidi lillepood.ee) endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika põhineb Eesti isikuandmete kaitse seadusel, mis reguleerib isikuandmete töötlemist (seadus on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016010?leiaKehtiv) ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR), mis jõustus 25.mai 2018.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on e-poe teenuse pakkumine, tellimuste kohale toimetamine, klientidele värskeima uudiste  edastamine uudiskirjade, parimate pakkumiste ning muu lillepood.ee tegevusega seotud info jagamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine.

Lillepood.ee ei edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kui saate meie käest eelnimetatud infot, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda info@lillepood.ee

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades oma soovist aadressile info@lillepood.ee

Turvalisus

Lillepood.ee kasutab kõikvõimalikke ettevaatusabinõusid (administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi) kaitsmaks oma Klientide isikuandmeid. Kõiki isikuandmeid, mis on saadud lillepood.ee e-poest ostmisel, peetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks. Isikuandmeid ja pangatehingute turvalisuse tagab kaitstud andmeedastuskanal.

 

Sotsiaalsed liidesed

Lillepood.ee kasutab sotsiaalseid liideseid järgmistelt teenusepakkujatelt:

1.     Sotsiaalse võrgustiku Facebook lisandmoodulid, mida opereeritakse www.facebook.com lehel Facebook Inc. Poolt (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA);

2.     Digitaalse fotode jagamise teenuse Instagram lisandmoodulid, mida opereeritakse lehel www.instagram,com Instagram LLCpoolt (1601 Willow Rd, Melo Park, CA 94025, USA). Instagram on Facebooki tütarettevõte ja selle kasutustingimustes jätab endale õiguse jagada kõiki kasutajaandmeid Facebookiga

Lisandmoodulid kujutavad endast liideste pakkujate sõltumatuid lahendusi, seetõttu ei ole lillepood.ee mõju liideste pakkujate poolt liideste kaudu kogutud andmete kasutamise üle. Kui olete www.lillepood.ee e-poodi külastades internetis sisse loginud mõne liidese pakkujaga, võivad need pakkujad veebilehe külastuse sinu kasutajakonto külge määrata. Kui soovite seda määratlust ära hoida, peate enne lillepood.ee e-poe külastamist kõikidest liidese pakkujatest välja logima. Lisainfot, millises ulatuses ning millist teavet liidese pakkujad koguvad leiate vastava teenusepakkuja privaatsuspoliitikast.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht).

Lillepood.ee kasutab oma veebilehel www.lillepood.ee  küpsiseid (cookies), mille eesmärk on üldise statistika kogumine meie e-poe liikluse kohta ja e-poe kasutamise mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. Selle info alusel saame oma e-poodi  ajakohastada ja muuta teenuse teile paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist meie e-poes.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meile oma andmeid edastades ning meie e-poodi kasutama asudes, olete tutvunud lillepood.ee privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Lillepood.ee jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.

Kõikide privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral palume võtta ühendust aadressil info@lillepood.ee